𝐓𝐫𝐞̂𝐧 đ𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐚̀𝐲 𝐜𝐨́ 𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐞̂𝐧 𝐛𝐨̉ 𝐥𝐨̛̃:
𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐱𝐞 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐡𝐚̀
𝐇𝐚𝐢 𝐥𝐚̀…𝐥𝐚̀𝐦 đ𝐞̣𝐩 𝐚̆𝐧 𝐓𝐞̂́𝐭 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 Yoji & Zini

Từ ngày 𝟏𝟑/𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟎 – 𝟐𝟑/𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟎 sẽ có đợt khuyến mãi siêu hấp dẫn đổ bộ khắp cả nước để cho các chị em tha hồ shopping, làm đẹp ăn Tết nhé‼️

Đ𝐨̂́𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐙𝐈𝐍𝐈

  • Khi mua Combo Giảm cân gồm: 1 hộp Thảo mộc Hoa Sâm Đất & 1 bộ cao nịt: 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̂̀ 𝐜𝐚́𝐭 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐫𝐮̃ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐯𝐨̀𝐧𝐠 𝐞𝐨 𝟔𝟎 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̛ 𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐨̂ 𝐠𝐚́𝐢.
  • Mua 2 hộp Thảo mộc tăng cân Hoàn Hồng Chi: đ𝐚̂̀𝐲 đ𝐚̣̆𝐧 𝐧𝐨̛̉ 𝐧𝐚𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐚̂𝐧 đ𝐨̂́𝐢 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐜𝐡𝐢́ 𝐬𝐨̂́ 𝟏 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐞𝐦 𝐡𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐡𝐢̀ 𝐡𝐮̣𝐜 𝐭𝐚̣𝐢 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐆𝐲𝐦.
  • Mua 2 Cốm dinh dưỡng ExtraKid & 1 Thảo mộc Hoa Sâm Đất (Con khỏe mẹ đẹp): 𝐛𝐢́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 đ𝐞̂̉ 𝐦𝐞̣ 𝐯𝐮̛̀𝐚 đ𝐞̣𝐩 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐜𝐡𝐚̆𝐦 𝐜𝐨𝐧 𝐤𝐡𝐞́𝐨 𝐭𝐚𝐲.
  • Khiết âm & Kingstime (Chàng khỏe – nàng mê): 𝐭𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐢𝐞̂𝐮 𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮́𝐜 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐦𝐚̃𝐧
  • Mua 2 Phấn lạnh & 1 bộ cao nịt: 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐝𝐚́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐢̀ 𝐝𝐚 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐚̂𝐮 𝐧𝐨́𝐢 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐤𝐢̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ 𝐧𝐚̀𝐨 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐦𝐞̂.

Đ𝐨̂́𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐘𝐎𝐉𝐈

Mua ngay Combo dưỡng da: Sữa rửa mặt 3in1 & Chống nắng makeup & 1 hộp mặt nạ cấp nước: combo skincare 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐡𝐚̉𝐨 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐜𝐡𝐨 𝐥𝐚̀𝐧 𝐝𝐚 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭

  • Bộ đôi kem dưỡng trắng body ngày & đêm: 𝐦𝐚𝐧𝐠 đ𝐞̂́𝐧 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐥𝐚̀𝐧 𝐝𝐚 𝐛𝐨𝐝𝐲 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 đ𝐞̂̀𝐮 𝐦𝐚̀𝐮, 𝐬𝐚𝐲 đ𝐚̆́𝐦 𝐦𝐨̣𝐢 𝐚́𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐢̀𝐧.
  • Bộ đôi tẩy & Ủ trắng da: 𝐭𝐚̆́𝐦 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨́𝐧𝐠, đ𝐞𝐦 𝐥𝐚̣𝐢 𝐥𝐚̀𝐧 𝐝𝐚 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐫𝐚̣𝐧𝐠 𝐫𝐨̛̃ 𝐦𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 đ𝐢 𝐒𝐩𝐚 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐢́ đ𝐚̆́𝐭 đ𝐨̉. 𝐂𝐚̂́𝐩 𝐭𝐨̂́𝐜 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐚̣𝐧 𝐬𝐚̆̃𝐧 𝐬𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐨́𝐧 𝐓𝐞̂́𝐭

Kem ngày & Kem đêm: 𝐭𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐭𝐡𝐚̂́𝐮 𝐯𝐚̀𝐨 𝐬𝐚̂𝐮 𝐜𝐚́𝐜 𝐥𝐨̛́𝐩 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐛𝐢̀, 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐫𝐚 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐚̉𝐨, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚̆́𝐭 𝐧𝐚̆́𝐧𝐠. Đ𝐞𝐦 𝐥𝐚̣𝐢 𝐠𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐦𝐚̣̆𝐭 “𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐓𝐫𝐢𝐧𝐡” 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲.

TẤT CẢ ĐỀU ĐƯỢC TẶNG MỘT CHÌ KẺ MÀY TRỊ GIÁ 𝟐𝟔𝟓.𝟎𝟎𝟎

Ngoài ra, các khách hàng khi mua bất kì sản phẩm nào của ZINI hoặc YOJI với hóa đơn từ 𝟏.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 sẽ được 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝟏 𝐜𝐡𝐢̀ 𝐤𝐞̉ 𝐦𝐚̀𝐲 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐠𝐢𝐚́ 𝟐𝟔𝟓.𝟎𝟎𝟎

Quá hời luôn các Mẹ ơi, mua bất kì #Combo nào cũng được tặng 1 em chì kẻ mày để tô tô vẽ vẽ mày xinh đi chơi Xuân hết nè. Hàng nghìn người đã mua hàng của 𝐘𝐨𝐣𝐢 & 𝐙𝐢𝐧𝐢, tại sao bạn chưa mua? Nổ đơn ngay để nhận ưu đãi vì số lượng là 𝐜𝐨́ 𝐡𝐚̣𝐧 nha
ZINI LEGEND
YOJI NATURE
Quà tặng tết

THÔNG TIN LIÊN HỆ

GIÁM ĐỐC MIỀN ZINI LEGEND : MR . LÊ THU

Mr Lê Thu: https://www.facebook.com/lethu0984846515
Miễn phí giao hàng toàn quốc – Nhận hàng xong thanh toán
Địa chỉ :
1.VP Miền Bắc: 86 Hào Nam , Đống Đa, Hà Nôi”
2.VP Miền Trung : 11 Đại Lộ Võ Nguyên Giáp, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
3. VP Miền Nam : 248 Nơ Trang Long, Phường 11,Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

 

HÃY ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN FACEBOOK- CHÚNG TÔI SẼ HỖ TRỢ BẠN NGAY LẬP TỨC

Các bài viết liên quan