thảo mộc tăng cân hoàn hồng chi

Thảo mộc HOÀN HỒNG CHI có gì mà lên mấy cân thịt hả em?

Thảo mộc HOÀN HỒNG CHI có gì mà lên mấy cân thịt hả em? Khách chưa sử dụng trà thường xuyên đặt ra câu hỏi: Thành phần của nó là gì? Tăng cân có tích nước không? Ngừng uống có sút cân không? [caption id="attachment_4902" align="aligncenter" width="616"] Thảo mộc tăng cân hoàn hồng chi[/caption] Vân vân...