Khoá đào tạo nâng cao năng lực phát triển tầm nhìn ZiNi Hoàng

HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI Câu nói không bao giờ là sai. Trên đời không có gì là mãi mãi, đặc biệt là trong kinh doanh thì càng thiên biến vạn hoá. KINH DOANH thời kỳ CN 4.0 bạn không chạy theo kịp, bạn sẽ CHẾT Những gì tôi được học trong thời gian vừa...